Từ Điển Online
Slide1 Slide2
7 điều quý giá nên "Học" suốt đời

7 điều quý giá nên "Học" suốt đời

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng, thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn.

Xem tiếp...

7 điều quý giá nên "Học" suốt đời

Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới...

Hãy thêm thiền định vào chế độ điều trị trống lão hoá

Thiền định là món quà giá trị nhất cho sức khỏe bởi vì nó mang lại nhiều lợi ích nhất cho cuộc sống của bạn. Hai mươi...


Back to top