Từ Điển Online
ảnh 1 ảnh 2
Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ VIII

Từ ngày 25 đến ngày 27-9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội) đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt...


Back to top