Từ Điển Online
Slide1 Slide2
Tổng thống Mỹ cởi giầy khi vào chính điện lễ Phật

Tổng thống Mỹ cởi giầy khi vào chính điện lễ Phật

Quý vị cũng biết rằng giày của Tổng thống Mỹ lúc nào cũng sạch, bởi suốt ngày hầu như được đi trên những tấm thảm sang trọng sạch sẽ.

Xem tiếp...

Đi tìm giá trị của sinh mạng

Muốn tìm ra giá trị chân thật của mạng sống, đòi hỏi chúng ta phải xem thử mình sử dụng sinh mạng như thế nào; chỉ cần...

Nói dối - câu chuyện muôn thuở

Nói dối được xếp vào loại chuyện muôn thuở của loài người nếu không nói đó là một căn bệnh. Hậu quả của nói dối đôi khi...


Back to top