Từ Điển Online


tài liệu tham khảo: CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẮM PHẬT

Đăng lúc: Thứ ba - 14/05/2013 14:14 - Người đăng bài viết: Huy đặng
tài liệu tham khảo: CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẮM PHẬT

tài liệu tham khảo: CHƯƠNG TRÌNH LỄ TẮM PHẬT(Sau khi đạo tràng ổn định MC bắt đầu)

 
1.         Cung Thỉnh chư Tôn Đức Quang Lâm Lễ Đài :
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch ……………………
Vào giờ này, giờ phút chính thức của buổi lễ tắm Phật đã đến, toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng lòng thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh ……… quang lâm ………… cử hành lễ. (Cử 3 hồi chuông trống bát nhã).
2.       Niệm Hương – Đảnh lễ Tam Bảo: (Sau khi chư Tôn Đức đã quang lâm)
Chúng con thành kính cung thỉnh ……… Niệm hương bạch Phật – đảnh lễ Tam Bảo (Lúc vị sám chủ niệm hương có thể cử nhạc Trầm Hương Đốt thay lời niệm hương).
3.         Nghi Thức Thỉnh Phật: (vào chuông mõ)
1.            Lư hương sạ nhiệt
       …………………………………
2.            Chú đại bi
       …………………………………
3.            Hương vân thỉnh
…………………………………
               Sơ thỉnh …… Nhị thỉnh …… Tam thỉnh ……
             ………………………………..
4.            Đảnh lễ Phật đản sanh (3 lần)
4.         Lời Cảm Niệm Lễ Tắm Phật :
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bái bạch ………………………
Kính thưa toàn thể quí vị Phật Tử.
 
Từ miền gió cát Sông Hằng
Nhánh Bồ Đề vượt cánh bằng muôn phương
Về đây hương tỏa ngát hương
                    Tòa Như Lai hiện trong vườn…… (thêm tên chùa)
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm………, Chùa ………… đã long trọng tổ chức lễ hội tắm Phật, nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính của người con Phật đối với ngày lễ trọng đại, ngày Đản Sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Giờ đây ! Dưới ánh hào quang của Như Lai Phật Tổ, chúng con nhận thấy có sự chứng minh của ……, cùng …………, và đông đảo quí vị thiện nam tín nữ Phật Tử xa gần đã về tham dự lễ tắm Phật. Chúng con xin được cúi đầu đảnh lễ chư Tôn Đức và gởi đến toàn thể quí vị Phật Tử lời cầu chúc an lành nhất.
Kính bạch quí Ngài.
Kính thưa qyí vị.
Cách đây, hơn 2650 năm tại thành Ca Tỳ La Vệ xứ Ấn Độ, thái tử Tất Đạt Đa ra đời, Ngài con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Tương truyền rằng: Một hôm hoàng hậu Maya nằm mộng, thấy con voi trắng sáu ngà, từ trên trời đi xuống, vào bên hông phải của Bà, Hoàng hậu thức dậy, kể lại giấc chiêm bao cho các thầy đoán mộng, mọi người đều công nhận, đây là một điềm lành. Hoàng hậu sẽ sinh một hoàng nam, mà tài đức từ xưa đến nay chưa ai sánh kịp. Lời đoán mộng ấy đã trở thành hiện thực, hoàng hậu Maya mang thai. Đến lúc sắp sinh, theo tục lệ Ấn Độ, bà phải về nhà cha mẹ mình, trên đường đi, hoàng hậu vào nghỉ chân trong vườn Lâm Tỳ Ni. Một sớm mai trong vườn Lâm Tỳ Ni, chim thi nhau chuốt giọng trên cành, hoa thi nhau trải màu trên lá, và hương thơm từ bốn phương dồn lại, xông lên ngào ngạt khắp vườn, hoàng hậu Maya thấy lạ, ngự ra xem, đi đến góc cây vô ưu, thì liền Đản sanh Thái Tử.
Kính thưa quí vị ! Giờ phút thiêng liêng, im lặng vô ngần, địa cầu chấn động bảy lần, sóng nhạc thần thanh khiết, khí pháp thân bất diệt hiện bày, bảy bước sen vàng in dấu chân ngà, rồi ta bà thị hiện, nhục thể hài nhi đản sinh giữa vườn Lâm Tỳ Ni.
Hôm nay, toàn thể Phật Tử chúng ta, hân hoan đón mừng ngày Phật Đản trở về, trước lễ đài trang nghiêm, tôn dung rực rỡ của Đức Phật sơ sinh, chúng ta lắng lòng thanh  tịnh, suy niệm về cuộc đời cao cả của Ngài, về giáo pháp giải thoát mà Ngài đã hiến tặng cho nhân gian. Nguyện dâng lên Đức Từ Phụ những gì cao quí nhất. Con xin kết đóa hoa đời, dâng lên ngài vĩnh viễn một niềm tin, và giữ mãi ngọn đuốc từ bi, an lành Ngài đã thắp, để cho vầng trăng trong trái tim con, vẫn sáng soi vằng vặc, sáng mọi nẻo đường, xóa mọi u tối lối con đi.
“Chúng con nguyện trở về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Chúng con nguyện trở về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Chúng con nguyện trở về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tĩnh thức”.
Nguyện cầu Đức Phật chứng tri lòng thành của tất cả chúng con, và hộ trì cho tất cả chúng con, sống an lành và hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật.
Nam Mô Bổn  Sư  Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 tiếng chuông)
5.         Dâng Hoa Cúng Dường :
Kính bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa quý Phật Tử.
Khi Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoa Ưu Đàm nở rộ, trống nhạc trời vang vọng, chư thiên chín rồng phun nước tắm cho Người. Hôm nay, trong ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ, người Phật Tử chúng con cũng thể hiện tấm lòng hân hoan tôn kính của mình, xin được dâng lên những hương hoa thơm ngát để cúng dường Ngài. Phần dâng hoa cúng dường của …… xin được phép bắt đầu ………
(Sau phần dâng hoa MC tiếp)
                           Thay lớp chư thiên xuống hát đàn
                           Có đoàn thiếu nữ hát ca vang
                           Tung hoa ngũ sắc dâng chân Phật
                           Dân tộc mừng reo rộn xóm làng .
6.       Dâng Tuệ Đăng (Đèn) Cúng Dường Của Các Ban Và Các Chúng:
Vừa rồi là những lẵng hoa tươi thắm đã được dâng lên cúng dường Đức Phật. Tiếp theo là phần dâng tuệ đăng cúng dường của các ban và các chúng.
Thứ nhất chúng tôi trân trọng kính mời, ban……… dâng tuệ đăng cúng dường. Tiếp theo trân trọng kính mời …… chúng con thành kính cung thỉnh ……… chứng minh và chấp thuận cho những ngọn tuệ đăng cúng dường của Phật Tử và trang trí lên lễ đài, để dâng lên cúng dường Đức Phật.
Tiếp theo chúng tôi trân trọng kính mời ………
(Trong lúc dâng đèn cần có nhạc đệm và phần giới thiệu của MC).
7.         Cung Thỉnh Vị Sám Chủ Cử Hành Nghi Lễ Tắm Phật :
Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa quý Phật Tử.
Như thế, hương, đăng, trà, quả, nhạc, đã được dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ với tất cả tấm lòng thành của người con Phật trong mùa Đản Sanh PL …………
Giờ đây, là giây phút thiêng liêng và mong đợi nhất của mọi người con Phật.
Đó là khoảnh khắc được lấy nước chiên đàn tắm lên kim thân của Đức Từ Phụ.
Vì vậy, chúng con thành kính cung thỉnh ……… cử hành nghi lễ tắm Phật.
Kệ tắm Phật :
Hôm nay được tắm cho Như Lai
Trí tuệ quang minh công đức lớn
Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm
Được thấy trần gian hiện pháp thân.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỉ xã từ bi đều thấm nhuần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).
Tắm phật ……
8.       Cung Thỉnh Chư Tôn Đức Và Mời Phật Tử Lên Lễ Đài Tắm Phật.
Sau khi TT (Ni Sư) …… tắm Phật tiếp đến chúng con cung thỉnh chư Tăng (Ni) tắm Phật. Sau đó kính mời quý vị Phật Tử tuần tự lên lễ đài tắm Phật, theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. (Mở băng niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca).
9.         Hồi Hướng : (Sau khi mọi người đã tắm Phật xong)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa quý Phật Tử.
Khóa lễ tắm Phật, kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni PL ……… tại lễ đài chùa ……… đến đây đã thập phần viên mãn.
Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh, tham dự lễ. Chân thành tán dương công đức của toàn thể Phật Tử xa gần đã về tham dự lễ hội tắm phật hôm nay. Nguyện cầu Đức Phật luôn phù hộ cho quý vị được bình an – mạnh khỏe và gặp được nhiều thuận duyên trong cuộc sống.
Giờ đây, chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức và kính mời toàn thể quý vị hồi hướng.
-               Bát nhã
-               Chú vãng sanh
-               Tắm Phật công đức thù thắng hạnh
               …………………………………………………………
-               Phục nguyện :
               …………………………………………………………
-               Cung thỉnh Đức Phật sơ sanh hoàn bổn vị …… Niệm
               Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ………
…………………………………………………………  
10.       Thỉnh Phật Hồi Qui Chánh Điện : (Nếu khóa lễ diễn ra tại lễ đài)
Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã, toàn thể Phật Tử chắp tay trang nghiêm, cung thỉnh Đức Phật sơ sinh hồi quy chánh điện. (Mở băng niệm Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc tự niệm ).
Tự quy y Phật    …………
Tự quy y Pháp   …………
Tự quy y Tăng   …………
 
 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ CÀI HOA HỒNG
MÙA VU LAN BÁO HIẾU – PL .........
(Ngày…… Tháng …… Năm………)
 
1.             Cử chuông trống Bát Nhã cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm Chánh Điện.
2.             Cung thỉnh vị sám chủ niệm hương bạch Phật – đảnh lễ Tam Bảo.
3.             Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.
4.             Nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành (Hát trực tiếp hoặc mở băng).
5.             Diễn văn ý nghĩa Vu Lan và truyền thống lễ cài hoa hồng.
6.             Cài hoa chư Tôn Đức và Phật Tử tham dự (Nhạc Bông Hồng Cài Áo, hát hoặc mở băng).
7.             Tụng bài sám Vu Lan.
8.             Phục nguyện – hồi hướng.
9.             Cảm Tạ.
10.         Cung thỉnh chư Tôn Đức hồi quy phương trượng.
 
 
LỄ CÀI HOA HỒNG TRONG MÙA VU LAN BÁO HIẾU
PHƯƠNG PHÁP DẪN CHƯƠNG TRÌNH CỦA MC
(Sau khi ổn định đạo tràng MC bắt đầu)
 
1.         Lời Thỉnh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch …………
Hôm nay ngày…… tháng…… năm…… Chùa ……… đã long trọng tổ chức Lễ Cài Hoa Hồng, để thể hiện tấm lòng hiếu kính của người con Phật trong ngày Vu Lan Báo Hiếu. Giờ đây, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh ………… quang lâm ……… chứng minh và cử hành khóa lễ hôm nay.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 (Sau khi chư Tôn Đức quang lâm MC tiếp)
2.         Cung Thỉnh Vị Sám Chủ Niệm Hương – Đảnh lễ Tam Bảo
Chúng con thành kính cung thỉnh …… niệm hương bạch Phật – đảnh lễ Tam Bảo. (Sau phần niệm hương – đảnh lễ Tam Bảo MC tiếp).
3.         Tuyên Bố Lý Do – Giới Thiệu Thành Phần Tham Dự
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Ngưỡng bái bạch trên …………
Kính thưa toàn thể liệt quý vị !
     Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan
     Bến giác chiều thu sống đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu Lan.
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm……… hòa trong không khí hân hoan của người con Phật đón mừng mùa Vu Lan Báo Hiếu PL ……… trở về. Chùa ………… đã long trọng tổ chức đại lễ năm nay với nhiều chương trình nghi lễ phong phú, nhằm dâng lên cúng dường những đấng sinh thành và báo đền ân nghĩa tổ tiên. Trong đó, Lễ Cài Hoa Hồng hôm nay được xem là một phần nghi thức quan trọng, bởi lẽ nó đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, khơi gợi tình mẫu tử thiêng liêng khi được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm, trong ngày Vu Lan Báo Hiếu.
Giờ đây, dưới ánh hào quang của chư Phật, trong màu huỳnh y giải thoát. Chúng con vô cùng xúc động và vui mừng nhận thấy có sự chứng minh của ……… cùng ……… và toàn thể Thiện Nam Tín Nữ  Phật Tử xa gần đã về tham dự buổi lễ hôm nay.
Chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và gởi lời cầu chúc an lành đến toàn thể quý vị.
Trong giờ phút này, xin toàn thể đạo tràng cùng lắng đọng tâm tư, tưởng niệm đến công ơn biển trời của cha mẹ trong bài hát “Ơn Nghĩa Sinh Thành”.
(Hát hoặc mở băng)
4.         Diễn Văn Ý Nghĩa Vu Lan
Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa quý liệt vị.
Vừa rồi, những giai điệu ngọt ngào trong bài hát “Ơn Nghĩa Sinh Thành” đã làm khơi dậy trong lòng chúng ta bao tình cảm thân thương về mẹ cha. Và để hiểu rõ hơn về công ơn ấy, kính mời quý vị cùng lắng nghe qua bài diễn văn về ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu mà sau đây ……… sẽ gởi đến quý vị. Chúng con thành kính cung thỉnh ………
(Sau bài diễn văn về ý nghĩa Vu Lan MC tiếp)
5.         Cài Hoa Hồng
Muối ba năm muối đương còn mặn                          
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay                                       
Công cha nghĩa mẹ cao dày                                      
Con ơi ! nhớ lấy lời này đừng quên !
Toàn thể đạo tràng chúng con thật xúc động trước những lời pháp của ……… nói về công ơn biển trời của cha mẹ. Chúng con nguyện từ nay và mãi về sau hằng ghi nhớ những lời dạy ấy và sớm tối một lòng phụng dưỡng mẹ cha.
Kính bạch quý Ngài.
Kính thưa quý vị.
Và giờ đây, là khoảnh khắc thiêng liêng và lắng đọng mà tất cả mọi  người con Phật đều ước mong khi ngày báo hiếu trở về, đó là giây phút được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm, để ý thức mình còn diễm phúc có mẹ cha bên cạnh.
Hồng vàng dâng Phật Pháp Tăng                            
Hồng đỏ dâng Mẹ Cha mừng Vu Lan                    
Hồng trắng xúc động bàng hoàng                         
Con côi cút Mẹ lại càng xót xa
Hồng hường còn Mẹ mất Cha
Nép bên chân Mẹ, lệ nhòa tiếc thương.
Trân trong kính mời …… dâng lên Chư Tôn Đức và cài hoa đến toàn thể đạo tràng hiện diện, cùng với  nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo (nếu hát trực tiếp thì giới thiệu tên người hát, hoặc mở băng thì khỏi giới thiệu).
(Sau khi cài hoa đầy đủ rồi MC tiếp)
6.         Tụng Bài Sám Vu Lan
Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa quý liệt vị.
Như thế, là những đóa hoa hiếu hạnh đã được cài lên ngực của những người con Phật trong ngày Vu Lan Báo Hiếu. Giờ đây, kính mời toàn thể đạo tràng cùng ngưỡng vọng về mười phương chư Phật và gương chí hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, trong bài sám nguyện Vu Lan
7.         Phục Nguyện – Hồi Hướng
............................................
8.         Cảm tạ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa toàn thể quý liệt vị.
Lễ cài hoa hồng, kỷ niệm mùa Vu Lan Báo Hiếu PL……… tại chùa ……... đến đây đã hoàn mãn trong không khí  ấm áp nghĩa tình Mẹ Cha. Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh tham dự lễ. Kính chúc quý Ngài Bồ Đề quả mãn Phật sự viên thành, mãi là tấm gương lành, để Phật Tử chúng con noi theo tu tập. Chân thành gởi đến toàn thể quý Phật Tử lời cầu chúc an lành, luôn được sống trong sự chở che của Tam Bảo, và tình thương nồng ấm của Mẹ Cha.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát  Ma Ha Tát.
9.         Cung thỉnh Chư Tôn Đức hồi quy Phương Trượng(Sau khi đạo tràng ổn định MC bắt đầu)
 
1.         Cung Thỉnh chư Tôn Đức Quang Lâm Lễ Đài :
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch ……………………
Vào giờ này, giờ phút chính thức của buổi lễ tắm Phật đã đến, toàn thể đạo tràng chúng con đang lắng lòng thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh ……… quang lâm ………… cử hành lễ. (Cử 3 hồi chuông trống bát nhã).
2.       Niệm Hương – Đảnh lễ Tam Bảo: (Sau khi chư Tôn Đức đã quang lâm)
Chúng con thành kính cung thỉnh ……… Niệm hương bạch Phật – đảnh lễ Tam Bảo (Lúc vị sám chủ niệm hương có thể cử nhạc Trầm Hương Đốt thay lời niệm hương).
3.         Nghi Thức Thỉnh Phật: (vào chuông mõ)
1.            Lư hương sạ nhiệt
       …………………………………
2.            Chú đại bi
       …………………………………
3.            Hương vân thỉnh
…………………………………
               Sơ thỉnh …… Nhị thỉnh …… Tam thỉnh ……
             ………………………………..
4.            Đảnh lễ Phật đản sanh (3 lần)
4.         Lời Cảm Niệm Lễ Tắm Phật :
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ngưỡng bái bạch ………………………
Kính thưa toàn thể quí vị Phật Tử.
 
Từ miền gió cát Sông Hằng
Nhánh Bồ Đề vượt cánh bằng muôn phương
Về đây hương tỏa ngát hương
                    Tòa Như Lai hiện trong vườn…… (thêm tên chùa)
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm………, Chùa ………… đã long trọng tổ chức lễ hội tắm Phật, nhằm thể hiện tấm lòng tôn kính của người con Phật đối với ngày lễ trọng đại, ngày Đản Sanh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Giờ đây ! Dưới ánh hào quang của Như Lai Phật Tổ, chúng con nhận thấy có sự chứng minh của ……, cùng …………, và đông đảo quí vị thiện nam tín nữ Phật Tử xa gần đã về tham dự lễ tắm Phật. Chúng con xin được cúi đầu đảnh lễ chư Tôn Đức và gởi đến toàn thể quí vị Phật Tử lời cầu chúc an lành nhất.
Kính bạch quí Ngài.
Kính thưa qyí vị.
Cách đây, hơn 2650 năm tại thành Ca Tỳ La Vệ xứ Ấn Độ, thái tử Tất Đạt Đa ra đời, Ngài con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Tương truyền rằng: Một hôm hoàng hậu Maya nằm mộng, thấy con voi trắng sáu ngà, từ trên trời đi xuống, vào bên hông phải của Bà, Hoàng hậu thức dậy, kể lại giấc chiêm bao cho các thầy đoán mộng, mọi người đều công nhận, đây là một điềm lành. Hoàng hậu sẽ sinh một hoàng nam, mà tài đức từ xưa đến nay chưa ai sánh kịp. Lời đoán mộng ấy đã trở thành hiện thực, hoàng hậu Maya mang thai. Đến lúc sắp sinh, theo tục lệ Ấn Độ, bà phải về nhà cha mẹ mình, trên đường đi, hoàng hậu vào nghỉ chân trong vườn Lâm Tỳ Ni. Một sớm mai trong vườn Lâm Tỳ Ni, chim thi nhau chuốt giọng trên cành, hoa thi nhau trải màu trên lá, và hương thơm từ bốn phương dồn lại, xông lên ngào ngạt khắp vườn, hoàng hậu Maya thấy lạ, ngự ra xem, đi đến góc cây vô ưu, thì liền Đản sanh Thái Tử.
Kính thưa quí vị ! Giờ phút thiêng liêng, im lặng vô ngần, địa cầu chấn động bảy lần, sóng nhạc thần thanh khiết, khí pháp thân bất diệt hiện bày, bảy bước sen vàng in dấu chân ngà, rồi ta bà thị hiện, nhục thể hài nhi đản sinh giữa vườn Lâm Tỳ Ni.
Hôm nay, toàn thể Phật Tử chúng ta, hân hoan đón mừng ngày Phật Đản trở về, trước lễ đài trang nghiêm, tôn dung rực rỡ của Đức Phật sơ sinh, chúng ta lắng lòng thanh  tịnh, suy niệm về cuộc đời cao cả của Ngài, về giáo pháp giải thoát mà Ngài đã hiến tặng cho nhân gian. Nguyện dâng lên Đức Từ Phụ những gì cao quí nhất. Con xin kết đóa hoa đời, dâng lên ngài vĩnh viễn một niềm tin, và giữ mãi ngọn đuốc từ bi, an lành Ngài đã thắp, để cho vầng trăng trong trái tim con, vẫn sáng soi vằng vặc, sáng mọi nẻo đường, xóa mọi u tối lối con đi.
“Chúng con nguyện trở về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Chúng con nguyện trở về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Chúng con nguyện trở về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tĩnh thức”.
Nguyện cầu Đức Phật chứng tri lòng thành của tất cả chúng con, và hộ trì cho tất cả chúng con, sống an lành và hạnh phúc trong ánh hào quang của chư Phật.
Nam Mô Bổn  Sư  Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 tiếng chuông)
5.         Dâng Hoa Cúng Dường :
Kính bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa quý Phật Tử.
Khi Đức Phật đản sinh tại vườn Lâm Tỳ Ni, hoa Ưu Đàm nở rộ, trống nhạc trời vang vọng, chư thiên chín rồng phun nước tắm cho Người. Hôm nay, trong ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ, người Phật Tử chúng con cũng thể hiện tấm lòng hân hoan tôn kính của mình, xin được dâng lên những hương hoa thơm ngát để cúng dường Ngài. Phần dâng hoa cúng dường của …… xin được phép bắt đầu ………
(Sau phần dâng hoa MC tiếp)
                           Thay lớp chư thiên xuống hát đàn
                           Có đoàn thiếu nữ hát ca vang
                           Tung hoa ngũ sắc dâng chân Phật
                           Dân tộc mừng reo rộn xóm làng .
6.       Dâng Tuệ Đăng (Đèn) Cúng Dường Của Các Ban Và Các Chúng:
Vừa rồi là những lẵng hoa tươi thắm đã được dâng lên cúng dường Đức Phật. Tiếp theo là phần dâng tuệ đăng cúng dường của các ban và các chúng.
Thứ nhất chúng tôi trân trọng kính mời, ban……… dâng tuệ đăng cúng dường. Tiếp theo trân trọng kính mời …… chúng con thành kính cung thỉnh ……… chứng minh và chấp thuận cho những ngọn tuệ đăng cúng dường của Phật Tử và trang trí lên lễ đài, để dâng lên cúng dường Đức Phật.
Tiếp theo chúng tôi trân trọng kính mời ………
(Trong lúc dâng đèn cần có nhạc đệm và phần giới thiệu của MC).
7.         Cung Thỉnh Vị Sám Chủ Cử Hành Nghi Lễ Tắm Phật :
Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa quý Phật Tử.
Như thế, hương, đăng, trà, quả, nhạc, đã được dâng lên cúng dường Đức Từ Phụ với tất cả tấm lòng thành của người con Phật trong mùa Đản Sanh PL …………
Giờ đây, là giây phút thiêng liêng và mong đợi nhất của mọi người con Phật.
Đó là khoảnh khắc được lấy nước chiên đàn tắm lên kim thân của Đức Từ Phụ.
Vì vậy, chúng con thành kính cung thỉnh ……… cử hành nghi lễ tắm Phật.
Kệ tắm Phật :
Hôm nay được tắm cho Như Lai
Trí tuệ quang minh công đức lớn
Chúng sanh ba cõi đang chìm đắm
Được thấy trần gian hiện pháp thân.
Thế Tôn dung mạo như vầng nguyệt
Lại như mặt nhật phóng quang minh
Hào quang trí tuệ chiếu muôn phương
Hỉ xã từ bi đều thấm nhuần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).
Tắm phật ……
8.       Cung Thỉnh Chư Tôn Đức Và Mời Phật Tử Lên Lễ Đài Tắm Phật.
Sau khi TT (Ni Sư) …… tắm Phật tiếp đến chúng con cung thỉnh chư Tăng (Ni) tắm Phật. Sau đó kính mời quý vị Phật Tử tuần tự lên lễ đài tắm Phật, theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. (Mở băng niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca).
9.         Hồi Hướng : (Sau khi mọi người đã tắm Phật xong)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa quý Phật Tử.
Khóa lễ tắm Phật, kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni PL ……… tại lễ đài chùa ……… đến đây đã thập phần viên mãn.
Chúng con thành kính đảnh lễ và tri ân chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh, tham dự lễ. Chân thành tán dương công đức của toàn thể Phật Tử xa gần đã về tham dự lễ hội tắm phật hôm nay. Nguyện cầu Đức Phật luôn phù hộ cho quý vị được bình an – mạnh khỏe và gặp được nhiều thuận duyên trong cuộc sống.
Giờ đây, chúng con xin cung thỉnh chư Tôn Đức và kính mời toàn thể quý vị hồi hướng.
-               Bát nhã
-               Chú vãng sanh
-               Tắm Phật công đức thù thắng hạnh
               …………………………………………………………
-               Phục nguyện :
               …………………………………………………………
-               Cung thỉnh Đức Phật sơ sanh hoàn bổn vị …… Niệm
               Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ………
…………………………………………………………  
10.       Thỉnh Phật Hồi Qui Chánh Điện : (Nếu khóa lễ diễn ra tại lễ đài)
Cử 3 hồi chuông trống Bát Nhã, toàn thể Phật Tử chắp tay trang nghiêm, cung thỉnh Đức Phật sơ sinh hồi quy chánh điện. (Mở băng niệm Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc tự niệm ).
Tự quy y Phật    …………
Tự quy y Pháp   …………
Tự quy y Tăng   …………
 
 
CHƯƠNG TRÌNH LỄ CÀI HOA HỒNG
MÙA VU LAN BÁO HIẾU – PL .........
(Ngày…… Tháng …… Năm………)
 
1.             Cử chuông trống Bát Nhã cung thỉnh chư Tôn Đức quang lâm Chánh Điện.
2.             Cung thỉnh vị sám chủ niệm hương bạch Phật – đảnh lễ Tam Bảo.
3.             Tuyên bố lý do – giới thiệu thành phần tham dự.
4.             Nhạc phẩm Ơn Nghĩa Sinh Thành (Hát trực tiếp hoặc mở băng).
5.             Diễn văn ý nghĩa Vu Lan và truyền thống lễ cài hoa hồng.
6.             Cài hoa chư Tôn Đức và Phật Tử tham dự (Nhạc Bông Hồng Cài Áo, hát hoặc mở băng).
7.             Tụng bài sám Vu Lan.
8.             Phục nguyện – hồi hướng.
9.             Cảm Tạ.
10.         Cung thỉnh chư Tôn Đức hồi quy phương trượng.
 
 
LỄ CÀI HOA HỒNG TRONG MÙA VU LAN BÁO HIẾU
PHƯƠNG PHÁP DẪN CHƯƠNG TRÌNH CỦA MC
(Sau khi ổn định đạo tràng MC bắt đầu)
 
1.         Lời Thỉnh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính bạch …………
Hôm nay ngày…… tháng…… năm…… Chùa ……… đã long trọng tổ chức Lễ Cài Hoa Hồng, để thể hiện tấm lòng hiếu kính của người con Phật trong ngày Vu Lan Báo Hiếu. Giờ đây, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh. Chúng con thành kính cung thỉnh ………… quang lâm ……… chứng minh và cử hành khóa lễ hôm nay.
Nam Mô A Di Đà Phật.
 (Sau khi chư Tôn Đức quang lâm MC tiếp)
2.         Cung Thỉnh Vị Sám Chủ Niệm Hương – Đảnh lễ Tam Bảo
Chúng con thành kính cung thỉnh …… niệm hương bạch Phật – đảnh lễ Tam Bảo. (Sau phần niệm hương – đảnh lễ Tam Bảo MC tiếp).
3.         Tuyên Bố Lý Do – Giới Thiệu Thành Phần Tham Dự
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Ngưỡng bái bạch trên …………
Kính thưa toàn thể liệt quý vị !
     Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan
     Bến giác chiều thu sống đạo ngàn
Những ai là kẻ mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu Lan.
Hôm nay, ngày…… tháng…… năm……… hòa trong không khí hân hoan của người con Phật đón mừng mùa Vu Lan Báo Hiếu PL ……… trở về. Chùa ………… đã long trọng tổ chức đại lễ năm nay với nhiều chương trình nghi lễ phong phú, nhằm dâng lên cúng dường những đấng sinh thành và báo đền ân nghĩa tổ tiên. Trong đó, Lễ Cài Hoa Hồng hôm nay được xem là một phần nghi thức quan trọng, bởi lẽ nó đã trở thành một truyền thống tốt đẹp, khơi gợi tình mẫu tử thiêng liêng khi được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm, trong ngày Vu Lan Báo Hiếu.
Giờ đây, dưới ánh hào quang của chư Phật, trong màu huỳnh y giải thoát. Chúng con vô cùng xúc động và vui mừng nhận thấy có sự chứng minh của ……… cùng ……… và toàn thể Thiện Nam Tín Nữ  Phật Tử xa gần đã về tham dự buổi lễ hôm nay.
Chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và gởi lời cầu chúc an lành đến toàn thể quý vị.
Trong giờ phút này, xin toàn thể đạo tràng cùng lắng đọng tâm tư, tưởng niệm đến công ơn biển trời của cha mẹ trong bài hát “Ơn Nghĩa Sinh Thành”.
(Hát hoặc mở băng)
4.         Diễn Văn Ý Nghĩa Vu Lan
Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa quý liệt vị.
Vừa rồi, những giai điệu ngọt ngào trong bài hát “Ơn Nghĩa Sinh Thành” đã làm khơi dậy trong lòng chúng ta bao tình cảm thân thương về mẹ cha. Và để hiểu rõ hơn về công ơn ấy, kính mời quý vị cùng lắng nghe qua bài diễn văn về ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu mà sau đây ……… sẽ gởi đến quý vị. Chúng con thành kính cung thỉnh ………
(Sau bài diễn văn về ý nghĩa Vu Lan MC tiếp)
5.         Cài Hoa Hồng
Muối ba năm muối đương còn mặn                          
Gừng chín tháng gừng hãy còn cay                                       
Công cha nghĩa mẹ cao dày                                      
Con ơi ! nhớ lấy lời này đừng quên !
Toàn thể đạo tràng chúng con thật xúc động trước những lời pháp của ……… nói về công ơn biển trời của cha mẹ. Chúng con nguyện từ nay và mãi về sau hằng ghi nhớ những lời dạy ấy và sớm tối một lòng phụng dưỡng mẹ cha.
Kính bạch quý Ngài.
Kính thưa quý vị.
Và giờ đây, là khoảnh khắc thiêng liêng và lắng đọng mà tất cả mọi  người con Phật đều ước mong khi ngày báo hiếu trở về, đó là giây phút được cài lên ngực những đóa hồng tươi thắm, để ý thức mình còn diễm phúc có mẹ cha bên cạnh.
Hồng vàng dâng Phật Pháp Tăng                            
Hồng đỏ dâng Mẹ Cha mừng Vu Lan                    
Hồng trắng xúc động bàng hoàng                         
Con côi cút Mẹ lại càng xót xa
Hồng hường còn Mẹ mất Cha
Nép bên chân Mẹ, lệ nhòa tiếc thương.
Trân trong kính mời …… dâng lên Chư Tôn Đức và cài hoa đến toàn thể đạo tràng hiện diện, cùng với  nhạc phẩm Bông Hồng Cài Áo (nếu hát trực tiếp thì giới thiệu tên người hát, hoặc mở băng thì khỏi giới thiệu).
(Sau khi cài hoa đầy đủ rồi MC tiếp)
6.         Tụng Bài Sám Vu Lan
Kính bạch chư Tôn Đức.
Kính thưa quý liệt vị.
Như thế, là những đóa hoa hiếu hạnh đã được cài lên ngực của những người con Phật trong ngày Vu Lan Báo Hiếu. Giờ đây, kính mời toàn thể đạo tràng cùng ngưỡng vọng về mười phương chư Phật và gương chí hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, trong bài sám nguyện Vu Lan
7.         Phục Nguyện – Hồi Hướng
............................................
8.         Cảm tạ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch Chư Tôn Đức.
Kính thưa toàn thể quý liệt vị.
Lễ cài hoa hồng, kỷ niệm mùa Vu Lan Báo Hiếu PL……… tại chùa ……... đến đây đã hoàn mãn trong không khí  ấm áp nghĩa tình Mẹ Cha. Chúng con thành kính tri ân Chư Tôn Đức đã quang lâm chứng minh tham dự lễ. Kính chúc quý Ngài Bồ Đề quả mãn Phật sự viên thành, mãi là tấm gương lành, để Phật Tử chúng con noi theo tu tập. Chân thành gởi đến toàn thể quý Phật Tử lời cầu chúc an lành, luôn được sống trong sự chở che của Tam Bảo, và tình thương nồng ấm của Mẹ Cha.
Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát  Ma Ha Tát.
9.         Cung thỉnh Chư Tôn Đức hồi quy Phương Trượng
Tác giả bài viết: MC Tánh Thuần
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc


Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Back to top